top of page

Condicions d'ús I PRIVACITAT

Aquí se estableixen les condicions generals d'ús i política de privadesa (d'ara endavant, les “Condicions Generals”) del lloc webwww.albertanguela.com (d'ara endavant, la “WEB”), del qual és titular Albert Anguela (d'ara endavant, "EL PROPIETARI DE LA WEB"). L'accés a la WEB implica l'acceptació sense reserves d'aquestes Condicions Generals pel que et demano i recomano que les llegeixis atentament. 


EL PROPIETARI DE LA WEB es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense avís previ els continguts, serveis i informacions que es troben en aquesta WEB, així com a limitar o cancel·lar els termes i Condicions Generals aplicables al WEB. Per això et recomano, a més, que les repassis periòdicament.  Per facilitar-te la lectura he inclòs un índex dinàmic. Clica el títol que vulguis per llegir el contingut. 


EL PROPIETARI DE LA WEB es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la WEB i/o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes Condicions Generals.

 1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

 2. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

 3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 4. ENLLAÇOS

 5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

 6. PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 7. COMUNICACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

 8. DURADA I TERMINACIÓ

 9. LLEI APLICABLE I FUR

1.- IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informa que:

La seva denominació és: Albert Anguela

El seu domicili és a: Madrid

Email: albertbass@gmail.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els USUARIS i EL PROPIETARI DEL WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

2.- CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

 

L'accés general a la WEB i el gaudi dels seus serveis són lliures i gratuïts i no requereixen la prèvia subscripció o registre de l'USUARI, sense perjudici de tot això, EL PROPIETARI DEL WEB pot exigir, per a l'accés a algun dels serveis, l'emplenament del corresponent formulari.


L'USUARI garanteix la veracitat, autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DEL WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci. Així mateix, s'obliga a mantenir actualitzada aquesta informació.
 

ÚS LÍCIT DE LA WEB: 


L'accés a la WEB s'efectua sota la responsabilitat exclusiva de qui el realitza. Tots aquells que naveguin per la WEB seran considerats USUARIS de la mateixa i s'obliguen a fer un ús correcte de la WEB, a complir estrictament la legislació vigent ia respectar les normes de la bona fe, els usos del trànsit i aquest Avís Legal.  En particular es compromet a abstenir-se de: 

 1. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels drets corresponents o sigui legalment permès.

 2. Suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que pogués contenir els continguts.

 3. Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o ordre públic.

 4.  Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d'EL PROPIETARI DE LA WEB ; així com obstaculitzar l'accés d'altres USUARIS al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta serveis.

 5. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres USUARIS o àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DEL WEB o de tercers i, si escau, extreure'n informació.

 6. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

 7. Suplantar la identitat d'un altre USUARI o tercer.

 8. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb lautorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 9. Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

 10. Així mateix, l'USUARI s'obliga a, en cas que li fossin facilitades pel PROPIETARI DEL WEB contrasenyes per a l'accés a determinades parts o serveis de la web, custodiar-les diligentment, mantenir-les en secret, ia assumir-ne les conseqüències o perjudicis econòmics soferts per la manca de diligència de la custòdia de les mateixes.

 11. Els USUARIS respondran davant del PROPIETARI DEL WEB o davant de tercers, de tots els danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de les obligacions esmentades.

 

3.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


La totalitat d'aquesta WEB: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, la selecció, l'ordenació i la presentació dels seus continguts, està protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte autorització del PROPIETARI DE LA WEB o per a ús personal i privat. S'hi inclou expressament la marca “BY HUMAN HAND”, les imatges i els continguts d'aquestes publicacions.


4.- ENLLAÇOS


Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a EL PROPIETARI DE LA WEB. el propietari del lloc web on s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis.


Així mateix, la web des de la qual s'estableixi l'hiperenllaç s'haurà d'abstenir de fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DEL WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums ia l'ordre públic i mantindrà indemne el PROPIETARI DE LA WEB davant de qualsevol reclamació de danys o perjudicis que es derivi de l'incompliment d'aquestes obligacions.

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

 

5.1.- EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable, directament ni subsidiàriament de:

 1. La qualitat del servei, la velocitat daccés, el funcionament correcte ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament del portal.

 2. L'existència de virus de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions al sistema informàtic (programari i maquinari) o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats al sistema informàtic de l'USUARI.

 3. La informació introduïda per USUARIS, col·laboradors i terceres persones.

 4. Els danys que puguin causar-se als equips de l'USUARI per la utilització del portal.

 5. L'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l'ordre públic com a conseqüència de la transmissió, la difusió, l'emmagatzematge, la posada a disposició, la recepció, l'obtenció o l'accés als continguts.

 6. La infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones (fotografies), dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

 

5.2.- Els enllaços i hipertext (com ara links, banners o botons entre d'altres) que possibilitin, a través del WEB accedir a l'USUARI a altres WEBs, oa prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de EL PROPIETARI DE LA WEB i aquesta no serà responsable ni de la informació continguda en aquests ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se de la dita informació.


5.3.- EL PROPIETARI DEL WEB no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.


5.4.- EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza directament ni subsidiàriament, explícitament o implícitament dels vicis, i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició, la manca d'actualització o d'exactitud dels mateixos. , ni de la seva qualitat científica si escau.


5.5.- EL PROPIETARI DEL WEB no es farà responsable de la realització per part de l'USUARI de qualsevol tipus d'actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial.

6.- PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


Les dades personals que els USUARIS facilitin a través del formulari de contacte habilitat a la WEB, així com les proporcionades en totes les comunicacions (electròniques i no electròniques) dirigides a Allende Blanco, seran tractades per la responsable del tractament:
Nom: Albert Anguela 
Adreça: Madrid
Pàgina web: www.albertanguela.com 
Correu de contacte: albertbass@gmail.com 


Advertim a tots els USUARIS que aquest lloc pot contenir enllaços o referències a altres llocs web que no estan sota el control d'EL PROPIETARI DE LA WEB i on, per tant, no és aplicable aquesta política de protecció de dades. T'aconsellem llegir les indicacions que contingui al respecte cada pàgina web que visitis. Tu passaràs a ser l'únic responsable de les connexions amb aquestes pàgines.
 
6.1 TIPOLOGIA DE DADES TRACTADES


A través de la nostra web sol·licitarem dades identificatives bàsiques (nom i cognoms) i de contacte (correu electrònic i/o telèfon). Els USUARIS es comprometen a proporcionar informació certa sobre les seves dades personals ia mantenir-les actualitzades i EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a garantir-ne la seguretat i confidencialitat.

La nostra web té implementades les galetes de Google Analytics, que utilitza per obtenir informació sobre com es relacionen els USUARIS amb la pàgina web. La instal·lació d'aquestes galetes al dispositiu és totalment voluntària i requereix el seu consentiment exprés. Podreu trobar tot el detall sobre les cookies de la pàgina web a la nostra política de cookies.


6.2. FINALITAT DEL TRACTAMENT


EL PROPIETARI DEL WEB utilitzarà les dades que proporcionen els USUARIS a través del formulari de contacte per respondre i gestionar les sol·licituds de contacte rebudes i mantenir correspondència amb els USUARIS de la web que així ho hagin sol·licitat. També els utilitzarà per al manteniment, desenvolupament, gestió, compliment i control de la relació establerta amb l'USUARI de la pàgina web.
ALLENDE BLANCO no envia comunicacions periòdiques ni realitza enviaments massius oferint als USUARIS cap mena de servei. Puntualment EL PROPIETARI DE LA WEB pot enviar algun correu electrònic amb novetats ressaltables a USUARIS de confiança. Si no vols rebre aquest tipus de correus, només m'ho has de demanar per correu electrònic: allende.blanco@gmail.com


6.3. TERMINI DE CONSERVACIÓ


Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir les finalitats indicades a l'apartat anterior i pel temps necessari per donar resposta a les possibles responsabilitats que en puguin derivar, així com, respondre a qualsevol obligació legal o reclamació que pugui sorgir. En tot cas, les dades podrien ser tractades mentre perduri la relació amb l'USUARI de la web o fins que se sol·liciti la supressió pel mateix interessat.


6.4. BASE DEL TRACTAMENT


EL PROPIETARI DE LA WEB realitza el tractament de les seves dades justificat en l'acceptació de les presents Condicions generals i el consentiment informat i inequívoc prestat a la casella indicada a aquest efecte per a l'enviament del formulari de contacte. 136bad5cf58d_


6.5 ENCARREGAT DEL TRACTAMENT


LA WEB està allotjada a la plataforma Wix.com. Wix.com ens proporciona la plataforma en línia que ens permet oferir-te els nostres serveis. Les dades que ens faciliteu a través del formulari es poden emmagatzemar a través del sistema d'emmagatzematge de dades de Wix.com. Les bases de dades i les aplicacions generals de Wix.com. emmagatzemen les teves dades a servidors segurs darrere d'un firewall.


6.6 CONFIDENCIALITAT DE LES DADES


EL PROPIETARI DE LA WEB garanteix la salvaguarda de la confidencialitat i seguretat de les dades personals, havent adoptat les mesures legalment exigides de seguretat, que permeten raonablement assegurar la protecció de les seves dades personals i evitar la pèrdua, mal ús, alteració, tractament o accés no autoritzat dels mateixos.

 

6.7 CESSIÓ DE DADES A TERCERS


EL PROPIETARI DEL WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.


6.8. EXERCICI D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ DE LES DADES


En qualsevol moment els USUARIS podran retirar el seu consentiment, així com, exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició al tractament de les dades enviant un correu electrònic albertbass@gmail.com, acompanyant còpia del seu DNI per acreditar degudament la seva identitat. 
També pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) com a autoritat de control competent en la matèria, a la següent adreça C/ Jorge Juan, 6 – 28001, Madrid; o mitjançant el següent enllaç https://sedeagpd.gob.es 

6.9 POLÍTICA DE COOKIES

 

En compliment del que disposa l'article 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Titular us informa que aquest lloc web utilitza cookies, així com sobre la seva política de recollida i el tractament que fa de les mateixes. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els teus hàbits de navegació i —depenent de la informació que continguin i de la manera com utilitzis el teu equip— es poden utilitzar per identificar-te.

TIPUS DE COOKIES UTILITZADES

Aquest lloc web utilitza les cookies estrictament necessàries per al funcionament correcte i operatiu del mateix. Han d'estar habilitades en tot moment per poder desar les teves preferències de la configuració de cookies. Si les deshabilitats,  cada vegada que visitis aquest lloc web hauràs d'habilitar o deshabilitar les cookies una altra vegada.

 

Aquest web té implementades també les galetes de Google Analytics, que utilitza per obtenir informació sobre com es relacionen els usuaris amb la pàgina web. La instal·lació d'aquestes cookies al dispositiu és totalment voluntària i pots desactivar-les com s'indica a continuació.

 

DESACTIVAR COOKIES

Pots acceptar, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades al teu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador.

En cas que tinguis qualsevol dubte sobre aquesta Política de Cookies o vulguis fer qualsevol comentari sobre aquest lloc web, pots enviar un missatge de correu electrònic a l'adreça albertbass@gmail.com 


7.- COMUNICACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT


En el cas que qualsevol USUARI o un tercer consideri que hi ha fets circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació al PROPIETARI DEL WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.


8.- DURADA I TERMINACIÓ


La prestació del servei de la WEB i dels altres serveis té, en principi, una durada indefinida. EL PROPIETARI DEL WEB, però, està autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la WEB i/o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment. 


9.- LLEI APLICABLE I FUR


Aquestes condicions estan redactades en espanyol, i estan sotmeses a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis del portal, les parts, amb l'acceptació d'aquestes Condicions, se sotmetran als tribunals i jutjats de MADRID.

Identificación y comunicaciones
Condiciones de acceso y utilización
Propiedad intelectual e industrial
Enlaces
Exclusión de garantías de responsabiliad
Privacidad y protección de datos personales
Comunicación de actividades de carácter ilícto
Ley aplicable y fuero
Duración y terminación
bottom of page